Skrivarkvällar i Luleå

Skrivarkvällar vänder sig till alla som har lusten att skriva!

Under skrivarkvällarna skriver vi dikter, kortprosa, novell och dramatiska scener.
Vi kommer att jobba med bildspråk och gestaltning. Uppställning och ljudlig harmoni/rytmik. Dramatik.

Vi skriver dialog och skapar karaktärer till våra berättelser.
I inspirerande övningar öppnas fler dörrar till ditt skapande. Oavsett om du skrivit mycket tidigare eller ingenting alls.

Vi träffas vid 6 sammankomster (torsdagar varannan vecka) med start 27 september 18.30 – 21.00.

Pris:

Skrivarhuset i samarbete med ABF Norr.

Klicka här för att anmäla dig.

Har du inte möjlighet att börja i denna grupp men vill preliminärboka dig till nästa kurstillfälle – anmäl dig till mig via mail – inger@skrivarhuset.se.