Full fart i skrivargrupperna!

Nu skriver vi så pennor och datorer glöder!

Just nu håller vi på med novellskrivning i ”Skrivarkvällar”- gruppen.

Vilka fantastiska berättelser! Fascineras av hur inspirationen plötsligt lösgör tankar som blir otroligt spännande historier med karaktärer som vi vill följa och veta allt om.

”Skriv mitt liv” – gruppen

har vi gjort vår ”Livslinje” och skrivit in alla viktiga händelser och erfarenheter från födseln fram till idag. Vi pratar mycket, och tänk vilken tur det är att vi skriver ner våra livsberättelser – för ingens historia är lik den andras!