Animerad TV-serie

Har jobbat med en animerad tv-serie för barn (idégrundare Rickard Bristle) under sensommaren/hösten/vintern 2011 tillsammans med Rickard Bristle och Janne Widmark. Projektet fortfarande i utvecklingsfas.