Tjänster

Lektörsutlåtande/Manusbearbetning

Jag tar emot manus inom roman och novell, samt treatment och manus inom kort-, novell – och långfilm.

Jag går igenom ditt manus, tittar på intrigen och uppbyggnaden av manuset. Hur berättelsen fungerar i sin helhet. Premiss och tema. Jag ser på karaktärerna, är de trovärdiga? Vad har de för egenskaper och hur får de använda dessa? Drivkrafter. Jag tittar på dialogen. Scenernas funktion, framåtrörelser och vändpunkter.
Inom roman- och novellmanus ser jag även på tempus, motiv, berättarperspektiv, synvinkel, gestaltning och miljöbeskrivning. Jag kommenterar det som fungerar bra och eventuella brister och ger konkreta förslag på vad som skulle kunna utveckla manuset vidare.
Du får kommentarer i hela manuset.

Vad jag tittar på i din text och hur djupt jag går in i analysen beror på vilken nivå (treatment, manus) jag ska jobba på (film).

Vill du gå vidare och få hjälp med ditt manus efter lektörsutlåtandet/ manusbearbetningen kan du övergå till skrivarcoaching – jag följer dig vidare i skrivprocessen. Läs mer under ”Skrivarcoach”.

Så här arbetar jag:
Innan jag åtar mig uppdrag vill jag först att du mailar mig några rader med information om vilken typ av manuskript det är och ger en kort beskrivning av innehållet. Jag ser gärna något utdrag ur din text. Ange sidantal, nivå och genre. Efter det tar jag kontakt med dig.

Pris Lektörsutlåtande/manusbearbetning
Roman och novell:
Lektörsutlåtande/manusbearbetning  upp till 50 sidor:           1 800  kr exkl. moms.
Lektörsutlåtande/manusbearbetning 51 sidor – 200 sidor:      2 500  kr exkl. moms
Lektörsutlåtande/manusbearbetning 201 sidor – 300 sidor:    3 500 kr exkl. moms.
Lektörsutlåtande/manusbearbetning 301 sidor – 350 sidor:    4 500 kr exkl. moms
Lektörsutlåtande/manusbearbetning 351 sidor och uppåt: –         Kontakta mig för prisinformation.

Filmmanus:
Vad det kostar beror på hur stor min arbetsinsats blir utifrån hur djupt jag ska gå in i analysen beroende på nivå (treatment, manus).

Ett uppföljande samtal ingår. Mer information vid kontakt.

Kontakta mig

Skrivarcoach/Författarcoach

Jag coachar i manusskrivning och arbetar med allt från idéer till färdiga manus inom roman och novell samt kort-, novell- och långfilmsmanus samt livsberättelser.

Coaching av färdigt manus inom roman och novell, samt treatment och manus inom kort-, novell – och långfilm utgår från ett lektörsutlåtande, läs mer under ”Lektörsutlåtande”.

Coaching efter lektörsutlåtande:
Jag känner till ditt manus. Du har fått lektörsutlåtandet och vet vad du behöver jobba med i ditt manus.
I coachingen följer jag dig i manusbearbetningen.
Jag läser fortlöpande nya eller omskrivna avsnitt.
Du får konstruktiv kritik och konkreta förslag på förändringar som kan utveckla manuset vidare.
Jag är ditt bollplank och jag ger dig de verktyg du behöver som hjälp i ditt skrivande.
Du får snabbt svar på frågor och funderingar du har under manusbearbetningen via mail.

Pris: 
Coaching efter lektörsutlåtande roman och novell:  850 kr/månad exkl. moms.
Jag läser fortlöpande nya eller omskrivna avsnitt.
Du får skicka in max 10 sidor text i veckan.

Du kan även välja att betala för antal sidor du skickar in om du skriver mer sporadisk:
Startavgift 150 kr + 20 kr/sida exkl. moms.

Faktura ska betalas in sista veckan månaden innan coachingen för nästa månad startar.
Coachingen pågår som längst 3 månader i taget.  Jag har rätt att avbryta coachingen efter 1 månad om jag så önskar.
Vi kan även komma överens om annat upplägg.

Filmmanus:
Vad det kostar beror på att vi Inom coachingen för film kan jobba med olika frågeställningar utifrån nivå (treatment, manus). Mer information vid kontakt.

Coaching av idéer och inte helt färdiga manus:
Kanske har du en idé, eller kanske har du redan börjat skriva på ett manus, men har kört fast och har svårt att hitta fram till ditt mål.
Kanske vill du skriva din livsberättelse, till dina barn eller barnbarn eller bara för att stanna upp och titta tillbaka på ditt liv? ”Men det är ju så mycket att skriva, hur får jag ihop det?”.

Som coach hjälper dig att få struktur på arbetet med din text, ger dig råd och stöd i ditt skrivande. Du får konstruktiv kritik och hjälp i hur du ska utveckla manuset vidare och komma i mål. Du får hjälp i att hålla ihop historien, skapa den ton du vill att ditt manus ska ha. Det är din berättelse och jag ger dig de verktyg du behöver för att bygga samman din historia/livsberättelse.

Så här arbetar jag:
Innan jag åtar mig uppdrag vill jag att du mailar mig och berättar om din idé, ditt manus och var du befinner dig just nu i ditt arbete. Ange sidantal och genre. Jag ser gärna något utdrag ur din text. Därefter tar jag telefonkontakt med dig. Tillsammans resonerar vi oss fram till vilket upplägg som passar dig bäst. (Första samtalet kostnadsfritt).

Korrespondensen sker via mail, skype-möte eller om möjligt fysisk träff.

Pris:
En första genomgång av idén och inte helt färdiga manus:  500 kr exkl. moms.
Coaching utan lektörsutlåtande:  1 000 kr/månad exkl. moms.
Jag läser fortlöpande nya eller omskrivna avsnitt.
Du får skicka in max 10 sidor text i veckan.

Du kan även välja att betala för antal sidor du skickar in om du skriver mer sporadisk:
Startavgift 250 kr + 30 kr/sida exkl.moms.

Faktura ska betalas in sista veckan månaden innan coachingen för nästa månad startar.
Jag har rätt att avbryta coachingen efter 3 månader om jag så önskar.

Filmmanus:
Vad det kostar beror på att vi inom coachingen för film kan jobba med olika frågeställningar utifrån nivå (treatment, manus). Mer information vid kontakt.

Kontakta mig

Workshops

Det går bra att boka mig för workshops i kreativt skrivande.

Jag besöker gärna skolor, årskurs 3 – 9.

Här Tunaskolan, Luleå. Årskurs 6.

IMG_6687 IMG_6688

Eleverna får på ett lekfullt och kreativt sätt prova olika former av skrivande.
De mindre barnen få skapa figurer som gör de mest fantastiska äventyr i ord- och bild-landet. Men varför räknar Fröken Räka alltid baklänges? Och varför har Trolle Stolle tappat tre av sina tänder?

De äldre eleverna får kanske prova skriva dikt, prosa, scener och musiktexter.
Göra karaktärer till sina historier och spela upp dialogerna de skrivit till dem.
I lätta roliga övningar öppnar vi upp kreativiteten.

Jag utformar workshopen så den passar just dem den vänder sig till.

Kontakta mig